ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΣ

Η Πνευμονολογική κλινική του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-87). Αρχικά λειτούργησε με 8 κλίνες στο Παλαιό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, με 2 μέλη ΔΕΠ, 2 επιμελητές και 3 ειδικευόμενους. Από τον Δεκέμβριο του 2002 μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις του νέου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Τον Οκτώβριο του 2002 τη διεύθυνση της κλινικής ανέλαβε ο εκλεγείς καθηγητής Δημοσθένης Μπούρος. Σήμερα στελεχώνεται από 4 μέλη ΔΕΠ, 2 επιμελητές και 7 ειδικευόμενους. Η κλινική παρέχει πλήρη ειδικότητα στη Πνευμονολογία. Έχει ανεπτυγμένα όλα τα γνωστικά αντικείμενα της ειδικότητος με όλα τα εργαστήρια και ειδικά ιατρεία. Η κλινική είναι κέντρο αναφοράς για Διάμεσα Νοσήματα του Πνεύμονος, με κέντρο αριστείας αυτό της Πνευμονικής Ίνωσης. Ιδιαίτερα αναπτυγμένη είναι η Επεμβατική Πνευμονολογία με καθιερωμένη εκπαιδευτική αναγνώριση στην πλευροσκόπηση (Medical Thoracoscopy). Η κλινική είναι πρωτοποριακό κέντρο διάγνωσης και θεραπείας παθήσεων του υπεζωκότα.
Εφημερεύει καθημερινά, καλύπτει τη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, και πολύ ασθενείς προσέρχονται από τα λοιπά διαμερίσματα της χώρας και της Κύπρου. Η κλινική συμμετέχει στην προπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής στην Πνευμονολογία, καθώς και των Μεταπτυχιακών φοιτητών στο Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών "Κλινική Φαρμακολογία - Θεραπευτική", διευθυντής του οποίου είναι ο διευθυντής της κλινικής.
Τα μέλη ΔΕΠ της κλινικής επιβλέπουν ένα αριθμό από διδακτορικές διατριβές, και έχουν αναπτύξει σημαντικές διεθνείς συνεργασίες. Το ερευνητικό έργο της κλινικής είναι ιδιαίτερα αξιόλογο, δημοσιευόμενο σε διεθνή περιοδικά υψηλού κύρους.

 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Με την ευγενική χορηγέια της
 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΛΙΝΙΚΗ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner